Generer 2017-06-20T07:37:03+00:00

Oppdag din BIM produktdata løsning

INNSAMLING

Produktdata og -dokumentasjon

SETT

Datakrav for prosjektet ditt

SJEKK

Kontroller data og dokumentasjon

DISTRIBUER

Strukturert data

Sett Produktkrav

goBIM digitaliserer dine produktdata

coBuilder har utviklet goBIM som er en plattform som inneholder «Product Data Template» (PDT) som består av lovpålagte data (Ytelseseerklæringer og Sikkerhetsdatablader), miljødata, FM data, dokumenter og annen ønskelig informasjon. Når data legges inn i en slik «mal» får man en «Product Data Sheet» (PDS). Dette kodes og struktureres ved bruk av buildingSMART Data Dictionary (bSDD), som åpner for distrubusjon mot B33. ProductXchange vil i første kvartal 2016 hente alle sine data fra goBIM, og man vil da kunne sette krav til innhold i en PDT i ProductXchange.

goBIM er koblet til ProductXchange slik at produktdata kan knyttes til prosjektet og se hvem som har installert produktene i bygget. Denne informasjonen kan deretter fylles inn i alle FM verktøy eller BIM standardsystem med formater som IFC, Revit etc.

Få ønsket informasjon om produktene

I ProductXcange kan krav til produktdokumentasjon settes for ulike produkttyper og systemet sjekker om påkrevde data eller dokumenter er levert. Ved å utnytte ProductXchanges meldingssystem vil aktørene alltid få beskjed om manglende produktdata og – dokumentasjon.

Ved at ProductXchange baserer seg på buildingSMART Data Dictionary (bSDD), vil man enkelt finne «Product Data Sheet» (PDS) som er flerspråklig. Produktet vil også kunne være linket mot klassifisering som Uniclass 2, Uniclass 2015 Omniclass og andre internasjonale og lokale klassifiseringssystemer som måtte være ønskelig.

goBIM digitaliserer dine produktdata
footer-eco-tree