Innsamling 2017-03-29T08:01:06+00:00

Oppdag din BIM produktdata løsning

INNSAMLING
SETT PRODUKTKRAV
SJEKK
DISTRIBUER
Innsamling av produktdata og produktdokumentasjon

Innsamling av produktdata og produktdokumentasjon

Fra produktdokumentasjon til produktdata

Bygg- og anleggsnæringen går mot en digitalisering der det i økende grad kreves data og ikke bare pdf-filer. ProductXchange er designet for at hver enkelt aktør i verdikjeden kan samle inn produktdokumentasjon som Ytelseserklæringer (DoP) og Sikkerhetsdatablader (SDS) for så gjøre om dette til strukturerte data som kan tilskrives BIM (IFC , Revit, ArchiCAD etc) og FM-verktøy m.m. Denne endringen vil komme i ProductXchange 1 kvartal 2016.

Systemet fungerer ved at du og dine underentreprenører velger de produktene som ønskes installert ved å søke i ca. 2.5 millioner produkter som ligger i coBuilders database. Hvis produktet ikke er tilgjengelig kan du laste opp produktdata og/eller informasjon (via PDF slik som DoP, SDS etc.) direkte til prosjektet i ProductXchange.

Innsamling av produktdata og produktdokumentasjon

ProductXchange innehar en liste over alle produkter som du har kjøpt /installert på prosjektet. Denne produktlisten kommer fra underentreprenører eller leverandører som har installert eller levert produkter

Med ProductXchange har du alltid et våkent øye over dine prosjekter. Systemet overvåker og gir deg beskjed hvis noen dokumenter mangler eller om f.eks BREEAM krav er ivaretatt. Plattformen vil kreve, motta og levere spesifikk dokumentasjon til de respektive i verdikjeden slik at du sparer tid. På denne måten kan du fokusere mindre på papirarbeid og mer på selve byggeprosessen.

ProductXchange hjelper med å samle inn dokumenter som PDF, DOC, Excel. Systemet dekker et bredt spekter av viktig dokumentasjon, inkludert; Ytelseserklæringer, Sikkerhetsdatablader, Miljødokumentasjon (EPD, Svanen mm), Monteringsanvisninger og mange flere.

footer-eco-tree