Arbeidsgrupper 2017-10-16T14:09:39+00:00

ProductXchange

ProductXchange er resultatet av de EU-finansierte utviklingsprosjektene ChemXchange og ProductInfoX. Prosjektene ble etablert for å utvikle et verktøy for byggherrer, entreprenører, og håndverkere for innsamling av «as built» produktdata og –dokumentasjon, og distribusjon til BIM og FMsystemer. ProductXchange skal hjelpe aktørene i næringen med å løse utfordringene som stilles til valg og bruk av produkter i forbindelse med et stadig strengere regelverk.
productxhange-arbeidsgrupper

ProductXchange priser og avtalevilkår

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppe for forenklet SDS

Ø.M. Fjeld AS Odd Anders Amdahl
Backe Gruppen Magnus Løseth
Veidekke Geir Matthiasen
Skanska Randi Lekanger
Mesta as Jan Ove Breen
Teknologisk Institutt Ottar Madslien

Arbeidsgruppen har hatt ansvaret for å utforme ProductXchange Filter

Arbeidet med etableringen av det nasjonale filteret har vært ledet av coBuilder AS som sammen med

• Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
• Rørentreprenørene Norge
• Nelfo
• Norges Bilbransjeforbund
• Skanska
• Veidekke
• Hent
• YIT
• Ø.M. Fjeld
• Kruse Smith
• Imtech

I tillegg har Arbeidstilsynet, Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Statsbygg, Undervisningsbygg og VIRKE vært med som observatører.

Kontaktpersoner:
Teknologisk Institutt, v/Ottar Madslien, epost; ottar.madslien@teknologisk.no

Teknolgisk Institutt har utarbeidet et notat som identifiserer hvilke egenskaper som det fokuseres i ProductXchange – 2014-01-30 Filteroppsett i ProductXchange.pdf

Arbeidsgruppe – Eksponeringsregister

Arbeidsgruppen har hatt ansvaret for å beskrive funksjonalitet for etablering av eksponeringsregister i tråd med krav i «Forskrift for utførelse av arbeid», § 31.
Arbeidet med eksponeringsregisteret ble ledet av Teknologisk Institutt, og følgende aktører var med i arbeidsgruppen

Teknologisk Institutt Morten Berntsen
NCC Construction AS Dag Henning Bredesen
AF Gruppen Espen Jahr
AF Gruppen Hilde Slørdahl Conradi
AF Gruppen Christian Lyder Heede
Ø. M. Fjeld Oddbjørn Eriksen/td>
Skanska Kristin Hovland
Mesta as Jan Ove Breen
Imtech AS / MediPluss AS Sissel Bergwitz-Larsen
NCC Construction AS Morten Larsen

Brukergruppe – Rørentreprenørenes ProductXchange utvalg

Utvalget ble etablert med mandat fra styret til Rørentreprenørene Norge. Mandatet er å gjøre hele VVS-bransjen bedre på dokumentasjon og håndtering av produkter, kjemikalier og stoffer. Utvalget rapporterer til Rørentreprenørene Norge sitt styre.
Brukergruppen ledes av coBuilder AS, og følgende bedrifter er deltakere:

Assemblin AS Bengt Johnsen
Chr. M. Vestrheim Thomas Jørs
Varme og Bad Christine Sanner
C.M. Mathiesen Tom Thoresen
Rørentreprenørene Norge Oddgeir Tobiassen
contact-us-eco-footer