Byggherre og forvalter 2017-06-20T07:43:23+00:00

Byggherre og eiendomsforvalter

BIM-produktdata-til-byggherre-og-forvalter

Aldri mer ubehagelige overraskelser – BIM produktdata for byggherrer og forvaltere

ProductXchange lagrer presis og dyp data gjennom alle faser av prosjektet. Ved å minimere gapet mellom BIMene «as designed» og «as built» får du langt skarpere verktøy å jobbe med når du skal forvalte dine verdier.

All generert data som brukes i en BIM, kan også med enkle grep eksporteres og danne basen i et oppegående FM/FDVU-verktøy.

ProductXchange redefinerer ordet «presis» i «presis kostnadsstyring» ved tilby en samlende, multifunksjonell plattform for å organisere og sømløst skape en jevn og trygg informasjonsflyt mellom parter som på hver sin kant, skaper presise data og nøyaktig informasjon som kan gjenbrukes til evig tid.

Gjennom ProductXchanges automatiserte system for levering av data vil du alltid vite hva du faktisk bygger og hva du faktisk forvalter, rett og slett fordi du alltid har dyp kunnskap om hver enkelt lille komponent, tilgjengelig med et tastetrykk. Dette betyr at det er enkelt å produsere detaljerte drift-, vedlikehold-, og HMS-manualer. Du vil heller ikke møte problemer den dagen du skal selge eller overdra bygget til andre.

Statusrapporter og dokumentasjon på bygget lager du med ett tastetrykk.

Dessuten er det enkelt å identifisere og skifte ut slitte komponenter. Slå opp i databasen, eller i BIMen din, finn produsenten av det som må skiftes, eller velg en annen.

Be om DEMO

Egenskaper/Spesifikasjoner

  • Sørger for at «as designed» overenstemmer med «as built», og at produktdata og dokumentasjon er samlet inn automatisk gjenom hele prosjektet, i alle faser
  • Sørger for at dataene blir lagt inn som egenskaper via et egenskapsett i en BIM
  • Sørger for at dine entreprenører framskaffer nøyaktig og oppdatert «as built» informasjon
  • Innhenter data og dokumentasjon for alle innstallerte komponeneter og installerer denne i en database eller en BIM slik at dataene er klare for bruk av byggherre eller en eiendomsforvalter
  • Øker transparensen for hva ditt bygg faktisk har kostet, brutt ned i byggets minste bestanddeler, og at «as designed» stemmer overens med «as built»
  • Sparer deg for tid og penger når det kommer til å produsere drift-, vedlikehold-, og HMS-manualer, og rapporter i forbindelse med overlevering eller avhending
  • Gir deg enkel tilgang til alle «as built» data med et tastetrykk slik at det blir enkelt å bytte ut ødelagte komponenter og slitasjedeler
  • Sparer deg tid og penger uansett hvilke rapporter du måtte ønske å produsere da du til enhver tid har tilgang på all data knyttet til de komponentene som inngår i bygget, data som kan hentes ut på alle de store formatene

Oppdag din BIM produktdata løsning

INNSAMLING

Produktdata og -dokumentasjon

SETT

Datakrav for prosjektet ditt

SJEKK

Kontroller data og dokumentasjon

DISTRIBUER

Strukturert data