BREEAM-NOR manual 2016 – Ny prosjektfilter og egendeklarasjoner i ProductXchange 2018-03-12T12:06:29+00:00

Etter utarbeidelsen av BREEAM-NOR 2016 manualen har vi utviklet et nytt produktfilter du kan anvende på ditt prosjekt i ProductXchange.

Finn ut om BREEAM-NOR 2016 filteret i ProductXchange:

Mer informasjon om miljøsertifisering og dokumentasjon:

BREEAM-NOR 2016 manual (www.ngbc.no)

REACH og Sikkerhetsdatablad (https://echa.europa.eu/da/regulations/reach/understanding-reach)

SINTEF Teknisk Godkjenning (https://www.sintefcertification.no/contents/index)

EPD-Norge (http://www.epd-norge.no/)

EMICODE (http://www.emicode.com/en/)

Svanemerket (http://www.svanemerket.no/)

Byggvarubedömningen (https://www.byggvarubedomningen.se/)

BASTA (http://www.bastaonline.se/)

M1 Emission Class for Building Materials (http://m1.rts.fi/en/)