EU prosjekter 2017-03-09T14:31:39+00:00

EU prosjekter

ChemXchange_large Research for SMEs

Om ChemXchange

Målet med ChemXchange er å tilby den europeiske byggenæringen et skreddersydd, rimelig, brukervennlig,
elektronisk informasjonssystem for kjemisk informasjon. ChemXchange vil legge til rette for kjemisk risikovurdering,
kjemisk kommunikasjon oppover og nedover i leverandørkjeden, samt kjemikaliehåndtering.

Prosjektkoordinator: EBA – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Les mer om ChemXchange

productinfox-logos

Om ProductInfoX

ProductInfoX er en videreføring av prosjektet ChemXchange. Målet med ProductInfoX er å tilby den europeiske byggenæringen et skreddersydd og brukervennlig elektronsik system for distribusjon av produktdata basert på buildingSMART Data Dictionary. I prosjektet er det gjort undersøkelser i 12 land rundt krav til produkter i et byggverk. På bakgrunn av dette er 50 produktstandarder «BIMifisert» og produktegenskaper er lagt inn i buildingSMART Data Dictionary (bSDD) og oversatt til 12 språk. Dette gjør bransjen i stand til å sjekke krav til produkter på egenskapsnivå samt å bedre samhandlingen mellom systemer og aktører.

Prosjektkoordinator: Teknologisk Institutt

Les mer om ProductInfoX

footer-eco-tree