goBIM – Kilden til all produktDATA og dokumentasjon i ProductXchange 2018-03-08T12:43:04+00:00

goBIM logo

Kilden til all produktDATA og dokumentasjon i ProductXchange

Alt av produktDATA og dokumenter som registreres på prosjekter i ProductXchange kommer fra goBIM.

goBIM er navnet på databasen hvor produsenter registrerer produktDATA og dokumentasjon – en gang, ett sted.

Fra goBIM kan produktinformasjon enkelt eksporteres og deles mellom ulike programvare/systemer og oversettes til forskjellige språk – dette er et viktig bidrag i digitaliseringen av byggebransjen.

Slik leveres produktdata og dokumenter fra goBIM på prosjekter i ProductXchange:

1. Produsenten registrerer sine produkter i goBIM. Produktene kobles til PRODUKTTYPE og relevant dokumentasjon

2. Produkter fra goBIM legges manuelt til eller leveres automatisk fra leverandørene til prosjektene i ProductXchange.

3. Dersom produktene mangler relevant dokumentasjon eller ikke oppfyller prosjektkrav, vises dette som avvik i ProductXchange

Produkttypen styrer avvik i ProductXchange

PRODUKTTYPENE i goBIM baserer seg på:
• CEN/CENELEC standarder
• Direktiver som CPR, LVD, MD m.fl. som TEK (Teknisk forskrift) direkte eller indirekte referer til.
• ISO standarder (ISO 19650)
• buildingSMART standarder (IFC, IFD, IDM)

Det er et produkts kobling mot PRODUKTTYPE som avgjør dokumentasjonskrav på prosjektene i ProductXchange.

Dersom et produkt IKKE oppfyller dokumentasjonskravet satt av produkttypen, vises dette som et AVVIK i ProductXchange.

AVVIK på prosjektene i ProductXchange kommuniseres automatisk inn i goBIM, hvor produsentene lukker avvikene ved å registrere nødvendig produktDATA og dokumentasjon.

goBIM Products List

Funksjonalitet i ProductXchange er avhengig av digitaliserte kjemikalieDATA

sikkerhetsdatablad i ProductXchange
Siden 2001 har digitaliserte sikkerhetsdatablader (kjemikalieDATA) gitt næringen:

• Kjemikaliefilter for automatisk identifisering av uønskede egenskaper
• Eksponeringsregister
• Risiko- og Substitusjonsvurdering
• Forenkelede Sikkerhetsdatablad

Det neste steget er digitalisering av produktDATA

digitalisering og strukturering av poduktdata

Digitalisering av produktDATA betyr å frigjøre produktDATA og informasjon fra dokumenter i PDF, Word, Excel osv. goBIM gir produsentene mulighet til nettopp dette, og sørger for at produktDATA kan eksporteres og deles mellom ulike programvarer (Interoperabilitet).

I goBIM kan produktDATA oversettes til ulike språk, som gjør at alle aktører i byggenæringen kan etterspørre og samle inn produktDATA i det formatet de ønsker, på det språket de ønsker i det dataverktøyet de benytter.

Vil du vite mer om hvilke type dokumenter som er relevante for å møte lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav?

Teknisk
Dokumentasjon
Informasjon om kjemikalieprodukter
Tilfredsstillende luftkvalitet
Dokumentasjon av miljøegenskaper

Besøk goBIM for mer informasjon, eller ta kontakt med oss!

gå til gobim
ta kontakt med oss