Kommuner / Etater 2017-06-20T07:31:54+00:00

Kommuner / Etater

kommuner-etater

Oversikt i kommunens/etatens virksomhet

ProductXchange er et verktøy som hjelper kommuner / etater med innsamling og strukturering av produktdata og –dokumentasjon i virksomhetene.

Ved bruk av ProductXchange vil du alltid vite hva som faktisk bygges og hva som faktisk forvaltes, rett og slett fordi du automatisk kan samle inn produktdata og –dokumentasjon på produktene som benyttes. Dette betyr at det er enkelt å produsere detaljerte drift-, vedlikehold-, og HMS-manualer, samt at du får detaljert kontroll over hvilke aktører som har utført arbeidene.

Med ProductXchange vil du vite nøyaktig hvem som har bygd hva inn i egne bygg, hvem som har gravd hva ned i bakken samt fullstendig stoffkartotek i ett og samme system.

Be om DEMO

ProductXchange hjepler deg til å identifisere om produktene:

  • Har de nødvendige tekniske egenskapene
  • Er dokumentert i henhold til lov- og markedskrav
  • Har uheldig påvirkning på helse, miljø og sikkerhet

Alle data i ProductXchange er basert på åpne standarder, og kan med enkle grep eksporteres i ulike formater til andre FM/FDVU-verktøy eller BIM programvare som Revit, Archicad, m.fl.

Registrer deg her

Oppdag din BIM produktdata løsning

INNSAMLING

Produktdata og -dokumentasjon

SETT

Datakrav for prosjektet ditt

SJEKK

Kontroller data og dokumentasjon

DISTRIBUER

Strukturert data