Miljødokumentasjon BREEAM 2021-02-22T09:38:44+00:00

ProductXchange hjelper deg med å identifisere produkter som har dokumenterte miljøegenskaper. I ProductXchange har vi samlet miljødokumentasjon under ett merke.

BREEAM

Dersom du jobber med BREEAMprosjekter, vil ProductXchange hjelpe deg med å holde styr på produktene som brukes. Du kan også knytte kommentarer til hvert enkelt produkt som blir lagt til, og du kan også sortere på produkter med kommentarer.
Ved å invitere dine samarbeidspartnere og leverandører, vil få kontroll på hvem som leverer hva inn til ditt BREEAM-prosjekt i forhold til miljødokumentasjon og innhold på f.eks sjekkliste A20.

eco symbolMiljødokumentasjon
Eco-symbolet forteller om produktet har ett av følgende dokumenter knyttet til seg:

 • Svanemerket
 • Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk, datert etter 1. jan 2010, som dokumenterer fravær av stoffer på BREEAM-NOR sin sjekkliste A20
 • EPD (Environmental Product Declaration), miljødata må sjekkes opp mot kravene
 • Egendeklarasjon på at krav i BREEAM-NOR sjekkliste A20 tilfredsstilles
 • Egendeklarasjon på at krav i BREEAM-NOR emne HEA 9 tilfredsstilles
 • M1-sertifikat (kun på fugemasser at dette sertifikatet alene tilfredsstiller krav i HEA 9)

Project filter symbolProsjekt filter

Symbolet indikerer at sikkerhetsdatabladet inneholder et stoff som ikke passer med ditt prosjektfilter.
Ved et par enkle tastetrykk vil du enkelt inkludere Sjekkliste A20 til ditt prosjektfilter.

Inkludere Sjekkliste A20 til prosjektfilter

BREEAM-NOR 2012 EGENDEKLARASJONER

For å kunne levere produkter til BREEAM-NOR-prosjekter er det et minimumskrav at det foreligger miljødokumentasjon på at produkter innen utvalgte produktgrupper ikke har innhold av miljøgifter iht sjekkliste A20 i BREEAM-NOR 2012 manualen. For prosjekter som tar HEA 9 poenget (Forurensning i innemiljø) må det i tillegg dokumenteres lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske signalsubstanser/forbindelser for utvalgte produkter.

På vegne av Skanska, Veidekke, NCC, BackeGruppen, Kruse Smith, og Ø.M. Fjeld er det i samarbeid med NGBC utarbeidet maler for at produsent/importør av byggeprodukter skal kunne egendeklarere sine produkter i henhold til kravene i Sjekkliste A20 og emne HEA 9 i BREEAM-NOR Teknisk Manual versjon 1.0 (14.03.2012). Malene fylles ut og returneres til coBuilder for registrering i ProductXchange.

Les mer om Sjekkliste A20

Les mer om HEA 9

English

Skanska, NCC and Veidekke have created templates for self-declaration which apply to BREEAM-NOR projects. Send the declarations to coBuilder to make them available in ProductXchange, the system that allows you to collect, create, check and distribute product documentation and data

Read more about Sjekkliste A20

Read more about HEA 9

On behalf of Skanska, NCC, Veidekke, BackeGruppen, Kruse Smith, og Ø.M. Fjeld we have provided templates which you as a manufacturer/importer of building materials can use to declare conformity of your products with the requirements of the A20 list and article HEA9 of the BREEAM-NOR technical manual version 1.0 (14.03.2012).

Templates for self-declarations

Below you can find templates for declarations that state the mentioned products included in the defined product types that conform to the minimal requirements of BREEAM-NOR’s A20 list and BREEAM-NOR’s article HEA 9.

These templates have been created by NCC, Veidekke, Skanska and coBuilder in association with NGBC.

Vi opplever at prosjektene etterspør egendeklarasjoner iht. siste revisjon og oppfordrer derfor alle som har utarbeidet egendeklarasjoner etter maler tilgjengelige på våre nettsider til å revidere sine deklarasjoner.

Dette gjelder konkret følgende maler:

 • Maling og lakk som anvendes på stedet
 • Tregulv og parkett
 • Treplater

BREEAM-NOR 2016 EGENDEKLARASJONER

Les mer om BREEAM-NOR 2016
For å kunne levere produkter til BREEAM-NOR-prosjekter er det et minimumskrav at det foreligger miljødokumentasjon på at produkter innen utvalgte produktgrupper ikke har innhold av miljøgifter iht sjekkliste A20 i BREEAM-NOR manualen.

For prosjekter som tar HEA 2 poeng (Inneluftkvalitet) må det i tillegg dokumenteres lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske signalsubstanser/forbindelser for utvalgte produkter.

Arbeidsgruppen bestående av representanter fra Skanska, Veidekke, NCC, BackeGruppen har utarbeidet maler for at produsent/importør av byggeprodukter skal kunne egendeklarere sine produkter i henhold til kravene i Sjekkliste A20 og emne HEA 2 i BREEAM-NOR 2016 Teknisk Manual SD5075NOR Versjon 1.1/02.05.2017. Malene fylles ut og returneres til coBuilder for registrering i ProductXchange.

English

Svanen

 • ProductXchange hjelper deg med å identifisere hvilke produkter i som er svanemerket.
 • Det er Stiftelsen Miljømerking i Norge som forvalter merkeordningene Svanen og Blomsten.
 • Svanemerket sikrer at miljøhensyn er tatt i hele livsløpet til produktene, og sertifiseringen garanterer en uavhengig kontroll slik at innkjøpere kan stole på denne informasjonen.
 • Alle produkter merket med Svanen eller Blomsten vil automatisk tilgjengeliggjøres i ProductXchange.

Svanen - BREAAM-NOR miljødokumentasjon

Svanemerket er også en av dokumenttypene som etterspørres i BREEAM-NOR.