Opprett brukersted 2017-12-06T09:43:46+00:00

ProductXchange er et samhandlingssystem, som hjelper deg å samle inn produktdata og produktdokumentasjon

  • ProductXchange gir deg et enkelt verktøy for innsamling av nødvendig produktdata og produktdokumentasjon.
  • For å få kontroll på de varene som brukes, må man opprette et brukersted.
  • Ved enkle tastetrykk er du i gang, og du vil kunne legge inn og motta produktdata og produktdokumentasjon fra dine leverandører og samarbeidspartnere.
  • La ProductXchange hjelpe deg et en bedre og enklere hverdag.

Opprett brukersted selv

Brukersted kan opprettes ved at du selv velger å gjøre dette manuelt.
Man velger enkelt organisasjonsnivå for brukerstedet der dette er aktuelt, legger inn brukerstedsdetaljene og velger til slutt hvilke filtere som skal gjelde for brukerstedet.
For effektivt å kunne kommunisere med andre, er Brukersted ID viktig. Systemet krever Brukersted ID av deg, og det er denne ID som er nødvendig for bl.a. å få overlevert produktdata og produktdokumentasjon automatisk ved varekjøp.

Opprette brukersted - samle inn produktdokumentasjon

Inviter på brukersted

ProductXchange er et samhandlingssystem, som er skreddersydd for å kunne dele produktdata og produktdokumentasjon med andre – på tvers av fag. Dersom du er en kontrahert samarbeidspartner, vil du kunne bli invitert til hovedbedriftens brukersted. Brukerstedet vil da automatisk bli opprettet hos deg.
Alt du må gjøre, er å sørge for at du får registrert inn din brukersteds ID når du blir invitert. Du vil da få mulighet til å invitere dine samarbeidspartner til samme brukersted. Dine samarbeidspartner kan igjen invitere sine osv.

Inviter til brukersted - motta produktdata

Opprett nytt brukersted på bakgrunn av uregistrerte brukersteder

På ditt ditt dashbord vil du til enhver tid få informasjon om hvor mange uregistrerte brukersteder (prosjekter) som er nye. Om du vil se alle kan du trykke på min organisasjon og trykke rullegardinmeny til høyre som vist under på bilde.

Hvis du vil opprette et brukersted på bakgrunn av uregistrerte brukersteder trykker du grønn knapp med hvitt plusstegn. Da kommer du til brukersteddetaljer som er registrert på bakgrunn av ordre. Denne informasjonen kan du korrigere på samme måte som når du oppretter et brukersted. Når du har laget brukerstedet blir alt som er anført handelssystemet overført til dette brukerstedet automatisk via coBuilderCONNECT.

Les mer om coBuilderCONNECT her

ProductXchange - uregistrerte brukersteder

Brukerveiledning for ProductXchange