Produktdokumentasjon 2020-01-31T08:12:49+00:00

Produkter med avgift for bruk faktureres med kr. 20,- pr. produkt pr. brukersted

Dersom Cobuilder på vegne av brukerne må identifisere og påføre produkttype og evt. innhente nødvendig informasjon der dette er tilgjengelig,
vil det påløpe en avgift på kr. 20,- pr. produkt pr. brukersted (prosjekt) for bruk av disse produktene.

Dette gjelder kun produkter som er relevante for å møte lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav, og som er:

• Lagt til av prosjektet/brukerstedet manuelt eller
• Levert til brukerstedet automatisk gjennom Cobuilder Connect

* Fra og med 1. mars 2020 vil denne kostnaden være inkludert i abonnementsprisen.

Hvilke type dokumenter er relevante
for å møte lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav?

Vet du hvor produktdata og dokumenter på dine prosjekter kommer fra?
Oppdag goBIM – kilden til produktDATA og dokumentasjon i ProductXchange:

finn ut mer om produktdata i goBIM
ta kontakt med oss

Referanser:

EMICODE (http://www.emicode.com/en/)
Emission Classification of Building Materials (https://www.rakennustieto.fi/index/english.html)
Standard Norge (www.standard.no)
Lovdata (https://lovdata.no/)
Harmoniserte standarder under direktiver (http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards)
Arbeidstilsynet (www.arbeidstilsynet.no)
Sintef Byggforsk (www.byggforsk.no)
FSC (http://www.fsc.org/)
PEFC (www.pefcnorge.org)