Produktdokumentasjon 2021-06-22T05:54:17+00:00

Hvilke type dokumenter er relevante
for å møte lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav?

Vet du hvor produktdata og dokumenter på dine prosjekter kommer fra?
Oppdag goBIM – kilden til produktDATA og dokumentasjon i ProductXchange:

finn ut mer om produktdata i goBIM
ta kontakt med oss

Referanser:

EMICODE (http://www.emicode.com/en/)
Emission Classification of Building Materials (https://www.rakennustieto.fi/index/english.html)
Standard Norge (www.standard.no)
Lovdata (https://lovdata.no/)
Harmoniserte standarder under direktiver (http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards)
Arbeidstilsynet (www.arbeidstilsynet.no)
Sintef Byggforsk (www.byggforsk.no)
FSC (http://www.fsc.org/)
PEFC (www.pefcnorge.org)