Produkter 2017-08-02T08:34:21+00:00

Få kontroll over relevant dokumentasjon på ditt brukersted/prosjekt

I ProductXchange kategoriseres produkter i produkttyper og etter harmoniserte standarder for å kunne identifisere om produktene har nødvendig dokumentasjon. ProductXchange identifiserer eventuelle produkter med dokumentasjonsavvik, samt hvilken samarbeidspartner/aktør som har brakt det aktuelle produktet inn på brukerstedet/prosjektet. Brukerne av ProductXchange kan enkelt etterlyse den manglende dokumentasjonen direkte fra sitt brukersted/prosjekt.

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer

 • ProductXchange hjelper deg for å se om produktene brukt på ditt brukersted er dokumentert i henhold til Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).
 • I henhold til forskriften skal alle produkter som tilhører en harmonisert standard CE-merkes.
 • Med CE-merket skal det også følge en ytelseserklæring (DoP) og i enkelte tilfeller også monteriingsanvisning.
 • Ytelseserklæringen skal inneholde data på produktets viktigste egenskaper og vil avgjøre om produktet har de nødvendige egenskapene i henhold til TEK.
 • Ved et eventuelt dokumentasjonsavvik i ProductXchange, kan man enkelt etterlyse dokumentasjon hos aktuell samarbeidspartner/leverandør.
Produkter med dokumentasjonsavvik

For mer informasjon om forskrift om dokumentasjon av byggevarer, se Direktoratet for byggkvalitet.

Brukerveiledning for ProductXchange

REACH

Målet med REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet, samt å styrke bedriftenes konkurranseevne og nyskapning. Innføringen av REACH der nye innstramninger gjelder 31. mai 2013, vil føre til at mer informasjon om kjemiske stoffers helse- og miljøskadelige egenskaper blir lettere tilgjengelig for myndighetene og publikum. Samtidig får bedriftene større selvstendig ansvar for dokumentasjon, vurdering og forsvarlig håndtering av kjemiske stoffer.

 • ProductXchange hjelper deg for å se om produktene brukt på ditt brukersted er dokumentert i henhold til REACH.
 • Formålet med REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet.
 • Dette innebærer blant annet at leverandører av stoffer og stoffblandinger skal forsyne mottakeren med sikkerhetsdatablad (SDS) for oppbygging av stoffkartotek.
 • Ved et eventuelt dokumentasjonsavvik i ProductXchange, kan man enkelt etterlyse dokumentasjon hos aktuell samarbeidspartner/leverandør.
Produkter som mangler SDS ifølge REACH

For mer informasjon om REACH, se Miljødirektoratet.

Markedskrav

 • ProductXchange hjelper deg med å få oversikt over de produkter du benytter har den dokumentasjonen som er nødvendig på et BREEAM-prosjekt.
 • BREEAM NOR-manualen stiller krav til A20-erklæring og HEA9-erklæring på mange produkter, og ProductXchange forteller deg om disse mangler nødvendig dokumentasjon.
 • Ved et eventuelt dokumentasjonsavvik i ProductXchange, kan man enkelt etterlyse dokumentasjon hos aktuell samarbeidspartner/leverandør.
Produkter som mangler dokumentasjon ifølge merkedskrav

For mer informasjon om BREEAM-NOR se NGBC.

Brukerveiledning for ProductXchange