Prosjekterende 2017-11-20T15:29:10+00:00

Prosjekterende

productXchange enables designers to explore BIM products like never before

Oppdag produkter som aldri før

ProductXchange lar deg plukke ut nøyaktig de produktegenskapene du måtte trenge. Du kan for eksempel hente ut isolert – eller samlet – informasjon om brann-klassifisering, U-verdier, lyd-isolasjon, vann-bestandighet eller hva det skulle være. Systemet lar deg også søke på produkter som møter kravene oppgaven stiller. Du finner også enkelt eventuelle substitutt-produkter. Per i dag inneholder databasen mer en 2,5 millioner produkter.

Forhandlere som bruker ProductXchange kan automatisk levere korrekt dokumentasjon for sine respektive varer via ProductXchange direkte til deg, digitalt i det øyeblikket handlen gjennomføres. Dokumentasjon som kan berike din BIM, COBie, eller foretrukne systemer for FM/FDVU.

Når du har spesifisert produkt-egenskapene du trenger for å løse oppgaven, og samlet «as built» dataene, kan du sjekke de utvalgte byggevarene opp mot BIMen og se om de møter dine spesifikasjoner. Dette gjør deg i stand til å effektivt finne feil og mangler i overgangen mellom designet og «as built» BIMen.

Be om DEMO

Spesifikasjoner/egenskaper

  • Design bygget – eller infrastruktur-prosjektet- ditt med bakgrunn i reelle produktegenskaper uten å være tvunget til å å måtte lage egne BIM-objekter med tilhørende egenskapsett.
  • Når du velger produkter kan du enkelt og effektivt lete fram produkter og produktdata i vår database som per i dag består av mer enn 2,5 millioner produkter.
  • Du trenger ikke lene deg på BIM-objekter for spesifikasjoner
  • Minske forskningstid og kostnader
  • Kontroller at produktparametrene i din model er oppfylt i din «as built» BIM

Oppdag din BIM produktdata løsning

INNSAMLING

Produktdata og -dokumentasjon

SETT

Datakrav for prosjektet ditt

SJEKK

Kontroller data og dokumentasjon

DISTRIBUER

Strukturert data